Допомога у пошуку фахової інформації про музичні інструменти та обладнання:

Отримати інформацію від певного члена Асоціації: закритий

Новини у світі музики

Механізм захищатиме авторське право

Кабінет Міністрів затвердив Порядок набуття та втрати статусу сирітських творів, фонограм, відеограм та зафіксованих у них виконань, умов їх дозволеного використання та ведення реєстру. Відповідне рішення ухвалено на вчорашньому засіданні, повідомляє Міністерство економіки.

Як пояснив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, специфіка використання сирітських творів та сирітських об’єктів суміжних прав (тобто творів/об’єктів суміжних прав, суб’єктів майнових прав яких не ідентифіковано або місцезнаходження не встановлено) передбачена новою редакцією Закону України «Про авторське право і суміжні права». Такі твори та об’єкти суміжних прав можуть використовувати бібліотеки, музеї, архіви тощо після вжиття заходів з ідентифікації та належного розшуку авторів та інших суб’єктів авторського права й суміжних прав і набуття відповідного статусу за підсумками розшуків.

«Ухвалений урядом підзаконний акт чітко та покроково регламентує дії закладів культури, які мають намір використовувати наявні в них сирітські твори та сирітські об’єкти суміжних прав після набуття ними відповідного статусу. Також чітко виписано процедуру втрати творами та об’єктами суміжних прав статусу сирітських за заявою суб’єктів авторського права або суміжних прав. Запропонований механізм дозволить закладам культури та українцям повноцінно користуватися культурними цінностями українського народу й водночас надійно та повністю відповідно до міжнародних практик і стандартів захищає авторські й суміжні права», — зазначив Віталій Кіндратів.

Порядок набуття та втрати статусу сирітських творів та сирітських об’єктів суміжних прав визначає зокрема процедуру пошуку суб’єктів авторського права чи суміжних прав. Так, заклад має подати відповідне оголошення щодо розшуку таких суб’єктів (його публікують на офіційному сайті Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ)), провести пошук в наявних базах, зокрема міжнародних, надати НОІВ визначені документи, після чого НОІВ ухвалює рішення та вносить такі твори й об’єкти суміжних прав до відповідного реєстру.

Ретельно розписано в порядку процедуру втрати творами та об’єктами суміжних прав статусу сирітських. Суб’єкти авторського права чи суміжних прав мають подати до НОІВ відповідну заяву, вмотивоване підтвердження наявності прав на твір тощо. Якщо надані підтвердження достатні, твір або об’єкт суміжних прав втрачає статус сирітського.

Порядок регламентує ведення НОІВ реєстру, інформацію, яка має міститися у ньому тощо. Реєстр почне працювати з дати набрання чинності Порядку набуття та втрати статусу сирітських творів та сирітських об’єктів суміжних прав.

https://ukurier.gov.ua/uk/news/mehanizm-zahishatime-avtorske-pravo/